Dualiteter i ledelse

Hvad kalder fremtiden på af ledelse? Hvordan kan jeg balancere mit ledelsesrum i et landskab af tilsyneladende modsætninger mellem dualiteterne styring og ledelse, tillid og kontrol, forandring og forankring mm?

Dualiteter i ledelse er et nyt ledelsesudviklingsforløb for ledere af ledere i stat, regioner, kommuner og den tredje sektor.

Du kvalificerer dig til at udvikle balancen i dit lederskab. Du får indsigt i teoretikeres bud på, hvad fremtiden kalder på af ledelse.  Du får kendskab til forskellige tænke- og handleværktøjer til at finde og skabe de rette balancer indenfor ledelse af og udvikling gennem ledere. Værktøjerne kan du umiddelbart tage i anvendelse i forhold til dit ledelsesrum, dit ledelsesteam og din organisation. Forskellige perspektiver på magt, etik og strategisk ledelse vil være et gennemgående omdrejningspunkt. Forløbet fordrer dit engagement og aktive deltagelse af hensyn til dit eget og de øvrige deltageres udbytte.

Vi arbejder med dualiteterne på tre niveauer:


1. Du får viden om teorier om de temaer, der relaterer sig til de aktuelle dualiteter.

2. Du får indsigt i og erfaring med at bruge tænke- og handleværktøjer (koncepter, tilgange og øvelser på metaplan).

3. Du får mulighed for at arbejde med dialogværktøjer og iscenesættelser med relevans for de enkelte dualiteter, i forhold til     aktuelle problemstillinger i din egen organisation sammen med de øvrige deltagere.


Der er fokus på refleksion og træning på baggrund af oplæg fra konsulenterne og eksterne oplægsholdere. Du præsenteres for forskellige læringsformer, der appellerer til såvel krop som intellekt. Du indgår i en gennemgående lærings- og netværksgruppe med 5-8 deltagere. Til hver netværksgruppe knyttes en fast konsulent.

Dit ledelsesrum består af både ledelsesmagt og ledelseskraft. Ledelsesmagten er dit formelle ledelsesmæssige mandat og ledelseskraften er din faktiske ledelsesudøvelse. Forløbet tager afsæt i dig og din rolle som leder for ledere, både hvad angår din ledelsesmagt og din ledelseskraft. Vi tager afsæt i din ledelsespraksis, dine udfordringer og dine erfaringer. Du skal derfor være villig til at lade de øvrige deltagere kigge med ind i din ledelsespraksis og -kontekst. Samtidig skal du være nysgerrig på de øvrige deltageres praksis, så I sammen kan skabe mulighed for fælles læring, videndeling og inspiration.

Som optakt til forløbet har du en indledende samtale med en konsulent, hvor du får lejlighed til at formulere dine ønsker og forhåbninger til udbyttet af forløbet og samspillet med de øvrige deltagere.

Leveret af FlexEvent